Ga naar de inhoud

Klussen

decoratief

Bij het klussen in huis kunnen allerlei schadelijke stoffen vrijkomen. Denk hierbij aan oplosmiddelen die vrijkomen bij het schilderen en het vrijkomen van stof of (asbest)vezels tijdens het schuren.

Organische oplosmiddelen

Oplosmiddelen worden onder meer gebruikt om te zorgen dat verf, lijm en lak vloeibaar blijven. Een voorbeeld van een oplosmiddel is terpentine. Bij het aanbrengen en drogen van de verf verdampen de oplosmiddelen in de lucht. Het verdampen gebeurt tot enkele maanden na het aanbrengen van het product.

Klachten ontstaan vooral na grote klussen, zoals het schilderen van een gehele kamer, het lijmen van een tapijt of het lakken van parket. Vooral in kleine afgesloten ruimtes kan de concentratie sterk verhoogd zijn. Als u teveel organische oplosmiddelen ingeademd heeft, kunt u klachten krijgen zoals hoofdpijn, geïrriteerde ogen en een duizelig gevoel, vergelijkbaar met een soort dronkenschap. Mensen met gevoelige luchtwegen, zoals astmapatiënten, kunnen door inademing van organische oplosmiddelen kortademig worden.

Stof en vezels

Tijdens heel veel klussen zoals zagen, schuren en boren komen stofdeeltjes of vezels vrij. Stof kan irritatie van ogen en luchtwegen veroorzaken. Grof stof komt in de neus terecht en kan neusklachten veroorzaken. Fijn stof kan tot diep in de longen doordringen. Bij mensen met gevoelige luchtwegen kunnen meer luchtwegklachten optreden. Vezels van glas- en steenwol kunnen huidreacties veroorzaken, zoals roodheid en jeuk. Bij asbesthoudend materiaal is het van belang dat u het materiaal intact laat. Dit betekent dat u er niet in zaagt, schuurt of boort.

Tips om zo gezond mogelijk te klussen

  • Neem producten met weinig of geen organische oplosmiddelen. Dit zijn producten op waterbasis, acrylaatverven of ‘high solids’. 
  • Lees de gebruiksaanwijzing op de verpakking van materialen en volg deze op. 
  • Zet een goed afsluitend stofmasker op als er stof of vezels in de binnenlucht terecht komen. 
  • Probeer zo veel mogelijk klussen buiten te doen in plaats van binnen.
  • Zet ramen en deuren open als u binnen klust.
  • Maak tijdens het klussen een afscheiding tussen de klusruimte en de leefruimte.
  • Ventileer extra (tot twee maanden) na het aanbrengen van verf of lijm. 
  • Maak na het klussen zo veel mogelijk schoon met water. Met stofzuigen of vegen komt het stof opnieuw in de lucht terecht.
  • Bewaar gevaarlijke stoffen op een goed geventileerde plek, in een goed afgesloten verpakking en buiten het bereik van kinderen.

Rol GGD

Heeft u vragen over klussen in relatie tot uw gezondheid? Dan kunt u contact opnemen met de GGD.