Ga naar de inhoud

Hobbygebruik lood

decoratief

Bij het klussen of uitoefenen van een hobby kunt u in contact komen met stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Bijvoorbeeld oplosmiddelen in verf of lijm of stof dat vrijkomt bij het schuren van materialen. Ook huisgenoten van de klusser of hobbyist kunnen in contact komen met deze schadelijke stoffen. Het is belangrijk dat u contact met schadelijke stoffen voorkomt. Voor uzelf, maar vooral ook voor kinderen en zwangere vrouwen in uw gezin of omgeving.

Lood is een voor de gezondheid schadelijke stof. Het is daarom belangrijk contact met lood te vermijden. Het gebruik van lood, bijvoorbeeld voor vislood, duiklood, in kogels of voor glas-in-lood ramen kan leiden tot contact met lood. Bij het smelten en gieten van lood vindt contact met lood vooral plaats door het inademen van de damp. Bij het renoveren van glas-in-lood kan stof met lood vrijkomen dat ook kan worden ingeademd. Inname kan ook via de mond komen, bijvoorbeeld als u eet of rookt tijdens de klus. Ook een slechte hygiëne, zoals het niet wassen van de handen na de klus, kan tot inname via de mond leiden. Als u niet netjes werkt kan lood in huisstof of de bodem terecht komen. U of uw gezinsleden kunnen zo ook indirect in contact komen met lood. 

Zwangeren en jonge kinderen

Lood is vooral schadelijk voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. Ook een heel lage blootstelling aan lood heeft al een effect op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Lood passeert bovendien de placenta. Hierdoor kan ook het ongeboren kind lood binnenkrijgen. Zijn er jonge kinderen of een zwangere vrouw in de buurt? Werk dan niet met lood!

Maatregelen

Als u toch besluit met lood te werken, neem dan de volgende maatregelen:

  • Zorg dat er geen kinderen of zwangere vrouwen in de buurt zijn. 
  • Werk bij voorkeur buiten, in een (open) schuur of onder een afdak met lood en niet in de woning. Wanneer u toch lood binnen gaat gebruiken is het erg belangrijk goed te ventileren of voor een goede afzuiging te zorgen. Goed ventileren betekent dat u ramen en/ of deuren open moet zetten. Voor een goede afzuiging kunt u het beste advies vragen aan een deskundige.  
  • Gebruik werkkleding, werkschoenen en eventueel een veiligheidsbril. 
  • Eet, drink of rook niet tijdens de klus.
  • Zorg ervoor dat er geen lood op de grond terecht komt. 
  • Ruim eventueel gemorst lood zorgvuldig op.
  • Was uw handen direct na het gieten, ook als u beschermende handschoenen heeft gebruikt.
  • Trek de werkkleding en werkschoenen na het gieten uit. Doe dit bij voorkeur buiten de woning. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over lood en gezondheid? Neem dan contact op met het team Milieu en Gezondheid van GGD regio Utrecht.