Ga naar de inhoud

Asbest

decoratief

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Deze zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels die met het blote oog niet te zien zijn. Asbest is in het verleden veel gebruikt in bijvoorbeeld gebouwen en woningen vanwege de goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Bovendien is het bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen.

Gezondheidsrisico's van asbest

De gezondheidsrisico's van asbest werden pas na langdurig gebruik bekend. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en bij langdurige blootstelling na tientallen jaren buikvlieskanker, long- en longvlieskanker veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen?

  • Wees u ervan bewust of er asbest aanwezig is in uw woning voordat u aan verbouwingsplannen begint. Zo kunt u voorkomen dat u verrast wordt door de aanwezigheid van asbest en blootstelling inmiddels heeft plaatsgevonden.
  • Wanneer asbest verwerkt zit in bouwmaterialen zoals golfplaten, vensterbanken, pijpleidingen e.d. brengt dit geen gezondheidsrisico’s met zich mee zolang het asbest in ‘hechtgebonden’ (vast in het materiaal) toestand is. Ga niet schuren of boren in deze materialen, maar laat ze intact. Schakel voor het verwijderen van deze materialen een gecertificeerd asbestverwijderbedrijf in.
  • Laat beschadigd of niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal door een gecertificeerd bedrijf verwijderen.

Rol GGD

Maakt u zich zorgen over asbest in uw leefomgeving? Neem dan contact met ons op. Wij schatten de risico’s voor uw gezondheid in en adviseren u of aanvullend onderzoek en/of maatregelen nodig zijn. Vaak leggen wij hierover contact met uw gemeente of eventueel de woningbouwvereniging.