Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Gezonde Wijk Amersfoort

 

In Amersfoort loopt het programma Gezonde Wijk sinds 2014. Met Gezonde Wijk wil de gemeente Amersfoort de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van de stad versterken, om zo gezondheidsachterstanden te verminderen. Dit gebeurt door zorg- en welzijnsprofessionals meer te verbinden en inwoners actief te betrekken.
Het uitgangspunt van Gezonde Wijk is positieve gezondheid.

Hoe ziet de Gezonde Wijk aanpak eruit?

Elke wijk kent zijn eigen dynamiek, wat maakt dat de organisatievorm per wijk kan verschillen. Maar over het algemeen kun je zeggen dat we de volgende stappen steeds toepassen in de Gezonde Wijk:

  1. Draagvlak polsen bij sleutelfiguren en bestaande netwerken in de wijk;
  2. Oprichten wijkwerkgroep;
  3. Opstellen wijkgezondheidsprofiel: cijfers en gesprekken met inwoners en professionals;
  4. Brede wijkbijeenkomst (alle partners in de wijk) keuze speerpunten;
  5. Uitwerking speerpunten in subwerkgroepen actieplannen;
  6. Implementatie en evaluatie Gezonde Wijk activiteiten.

De Gezonde Wijk is in de afgelopen jaren fasegewijs uitgebreid. Er zijn nu zes Gezonde Wijken: Amersfoort-Zuid, Koppel-Kruiskamp-Binnenstad, Schothorst-Zielhorst, Liendert-Rustenburg, Kattenbroek-Hoogland, Nieuwland.
Amersfoort wil graag van alle wijken in de stad Gezonde Wijken maken.

Samenwerking

In de Gezonde Wijk wordt samengewerkt door gemeente Amersfoort, GGD regio Utrecht (GGDrU), Indebuurt033, SRO (buurtsportcoaches), Meander Medisch Centrum, Huisartsen Vereniging Eemland, het Wijkteam, inwoners, huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, etc. De coördinatie is in handen van de gemeente en GGDrU.

Wijkgerichte, integrale aanpak

Gezond of ongezond gedrag is niet alleen het gevolg van individuele leefstijl. Ook de omgeving waarin iemand leeft, werkt en woont heeft invloed. Hoe gezond inwoners van een wijk of regio zijn, hangt af van veel verschillende factoren. Zoals bv.: leefomstandigheden (schulden of werkloosheid), persoonlijke vaardigheden (zoals gebrek aan regie over het eigen leven) en omgevingsfactoren (zoals een onveilige buurt die niet uitnodigt om te bewegen). Juist bij kwetsbare groepen gaat het om een optelsom van deze factoren. Die complexiteit vraagt om een brede kijk op gezondheid. Gezonde Wijk is een integrale aanpak.  Een aanpak die zich richt op de leefstijl van inwoners, hun persoonlijke vaardigheden, hun sociale en fysieke omgeving, participatie (werk en daginvulling) en de toegang tot voorzieningen.

Speerpunten

Speerpunten van Gezonde Wijk zijn (in 2019 en verder): Armoede en Gezondheid en Leefomgeving en Gezondheid.

Financiering

Gezonde Wijk is een meerjarenaanpak (t/m 2021) en wordt gefinancierd vanuit de middelen ‘Gezond in de Stad’ en uit eigen middelen van de gemeente Amersfoort.