Ga naar de inhoud

JOGG IJsselstein

decoratief

In de zomer van 2017 is de tweede periode JOGG in IJsselstein afgesloten.
Sinds 2011 is IJsselstein een JOGG-gemeente.  In die jaren hebben er veel activiteiten plaatsgevonden vanuit de organisatie van JOGG samen met (maatschappelijke) partners.

Ouders, kinderen, professionals en verenigingen zijn bewust gemaakt en geworden van de noodzaak tot verandering in leefstijl. Veel mensen hebben meegewerkt aan de activiteiten rondom fruit eten, meer bewegen en water drinken. In 2013/2014 zijn alle basisscholen bereikt met het Waterproject.

Water en veel bewegen

Kinderen drinken meer water bij schoolactiviteiten in plaats van zoete drankjes. Ouders krijgen al op het consultatiebureau voorlichting van de jeugdverpleegkundigen over het
verminderen van suiker en de noodzaak van bewegen. Kindercentra maken extra tijd voor bewegen met de kinderen in de dagelijkse praktijk.

Langdurige aanpak nodig

Zo was er al veel bereikt in de jaren 2012 en 2013 (JOGG evaluatie van de jaren 2012/2013). Er was echter nog geen sprake van een definitieve trendbreuk. Het blijkt dat een langdurige aanpak nodig is om resultaat te zien. In juli 2014 is de eerste JOGG- periode van drie jaar in IJsselstein afgesloten. Gezond gewicht is echter weer als één van de twee speerpunten benoemd in de nota Volksgezondheid 2014-2017. Daarbij is tevens besloten om in ieder geval nog drie jaar JOGG-gemeente te zijn. In januari 2015 is een combinatiefunctionaris ingezet voor 18 uur, die samen met de JOGG-regisseur, verbindingen heeft gelegd met nog meer organisaties in IJsselstein. Met zijn allen meedoen aan de beweging voor een gezonde leefstijl, voor meer vitaler inwoners van IJsselstein. In 2017 is de 2e JOGG periode af gesloten met goede resultaten, een trendbreuk in de stijging van het overgewicht en een duidelijke daling van de overgewicht van 10 - 11 jarigen. In de factsheet wordt een beeld gegeven van de initiatieven, activiteiten en de inzet van veel partners.
JOGG IJsselstein wordt sinds september 2017 uitgevoerd door de Welzijnstichting Pulse en wordt verbreed naar andere leeftijdsgroepen Vitaal IJsselstein. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor JOGG, GGD regio Urecht blijft betrokken, maar niet meer als projectleider, wel als adviseur.