Ga naar de inhoud
Zoeken

B.Slim Amersfoort "beweeg meer.eet gezond"

 

In Amersfoort loopt het programma B.Slim, dat zich richt op kinderen met een gezond gewicht en kinderen die te zwaar zijn. Er wordt zowel gewerkt aan het voorkomen, als het vroegtijdig opsporen en terugdringen van overgewicht bij kinderen. Geïnspireerd door het project in Amersfoort, zijn in de regio Utrecht in o.a. in de gemeenten Baarn, Zeist en Soest vergelijkbare programma’s opgezet.

Doel

Het doel voor de vierde projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van de effectieve wijkgerichte interventie via de vijf pijlers van integrale aanpak in de B.Slim-wijken in Amersfoort, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen.

Doelgroep

B.Slim richt zich op kinderen van 0-18 jaar en hun ouders/verzorgers met een lage sociaal economische status (SES) en/of met een migratie-achtergrond. In Amersfoort zijn dit de wijken Kruiskamp/Koppel,  Liendert/Rustenburg, Randenboek/Schuilenburg, Soesterkwartier en Schothorst bijgekomen. Daarnaast heeft het programma de focus op leerlingen van de Bilalschool, het VMBO, praktijkscholen en ROC's in heel Amersfoort.

Samenwerking

Gemeente Amersfoort, GGD regio Utrecht, Buurtsportcoaches van de Sportorganisatie SRO, de Amersfoortse Diëtisten Associatie (ADA-groep), Indebuurt033, Meander Medisch Centrum, Huisartsen Vereniging Eemland, het Wijkteam, Stichting ABC-scholen en MTC hebben hun krachten gebundeld in de adviesgroep B.Slim. De coördinatie is in handen van de gemeente en GGD.

Wijkgerichte, integrale aanpak

B.Slim gaat uit van een integrale aanpak van overgewicht, waarbij we insteken op een breed samenhangend pakket van middelen, bestaande uit vijf pijlers: draagvlak (publiek en politiek), voorlichting en bewustwording, maatregelen gericht op de omgeving, signalering, advisering en ondersteuning. Om de doelgroep van B.Slim te kunnen bereiken, is gekozen voor een wijkgerichte aanpak, of community benadering. Op wijkniveau wordt bekeken hoe aan de pijlers van de integrale aanpak het beste invulling gegeven kan worden. Op basis van de input van sleutelfiguren en wijkbewoners wordt een activiteitenplan op maat gemaakt.

Financiering

B.Slim is een meerjarenaanpak (2018 t/m 2021) en wordt gefinancierd vanuit de middelen ‘Gezond in de Stad’ van de gemeente Amersfoort. Ook dragen private partijen bij.

Erkenning voor B.Slim

Het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM heeft het B.Slim-programma erkend als ‘ goed onderbouwd’. B.Slim is daarmee het eerste programma in Nederland gericht op het bevorderen van een gezond gewicht bij de jeugd dat deze wetenschappelijke erkenning heeft gekregen. Lees meer over de erkenning en het programma B.Slim.