Ga naar de inhoud

B.Slim Amersfoort "beweeg meer.eet gezond"

In Amersfoort loopt sinds 2005 het programma B.Slim, dat zich richt op kinderen met een gezond gewicht en kinderen die te zwaar zijn. Er wordt zowel gewerkt aan het voorkomen, als het vroegtijdig opsporen en terugdringen van overgewicht bij kinderen. Geïnspireerd door het project in Amersfoort, zijn in de regio Utrecht in o.a. in de gemeenten Baarn, Zeist en Soest vergelijkbare programma’s opgezet.

Doel

Het uiteindelijk doel is dat eind 2017 het aantal kinderen met overgewicht in alle 4 de prioriteitswijken van Amersfoort teruggedrongen is met 5%.

Doelgroep

B.Slim richt  zich op kinderen van 0-19 jaar met een lage SES en/of van allochtone afkomst alsmede hun ouders/verzorgers. Het project startte 2005/2006 in de Amersfoortse wijk Kruiskamp / Koppel. In 2007 is B.Slim uitgebreid naar de wijk Liendert / Rustenburg, in 2008 naar Randenboek / Schuilenburg en in 2011 naar de wijk Soesterkwartier. Daarmee loopt B.Slim in alle vier de prioriteitswijken van de gemeente Amersfoort.

Samenwerking

Gemeente Amersfoort, GGD regio Utrecht, Sportorganisatie SRO, de Amersfoortse Diëtisten Associatie (ADA-groep), Welzin, Meander Medisch Centrum, Huisartsen Vereniging Eemland, Stichting ABC-scholen, MTC, Friesland Campina en Achmea hebben hun krachten gebundeld in de stuurgroep B.Slim. De coördinatie is in handen van de gemeente en GGD.

Wijkgerichte, integrale aanpak

B.Slim gaat uit van een integrale aanpak van overgewicht, waarbij we insteken op een breed samenhangend pakket van middelen, bestaande uit vijf pijlers: draagvlak (publiek en politiek), voorlichting en bewustwording, maatregelen gericht op de omgeving, signalering, advisering en ondersteuning. Om de doelgroep van B.Slim te kunnen bereiken, is gekozen voor een wijkgerichte aanpak, of community benadering. Op wijkniveau wordt bekeken hoe aan de pijlers van de integrale aanpak het beste invulling gegeven kan worden. Op basis van de input van sleutelfiguren en wijkbewoners wordt een activiteitenplan op maat gemaakt.

Financiering

B.Slim is een meerjarenaanpak (2005 t/m 2017) en wordt gefinancierd vanuit de middelen ‘Gezond in de Stad’ van de gemeente Amersfoort. Ook dragen private partijen bij.

Local hero's B.Slim

Maak kennis met onze B.Slim hero’s Brahim Darri, Veerle Bakker, Tariq Agho en Jovana Milanovic op de website van B.Slim: bslim.nu.

Erkenning voor B.Slim

Het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM heeft het B.Slim-programma erkend als ‘ goed onderbouwd’. B.Slim is daarmee het eerste programma in Nederland gericht op het bevorderen van een gezond gewicht bij de jeugd dat deze wetenschappelijke erkenning heeft gekregen. Lees meer over de erkenning en het programma B.Slim.