Ga naar de inhoud
Zoeken

Handleiding GGDAtlas

In deze handleiding wordt kort beschreven hoe u zo snel mogelijk aan de slag kunt met GGDAtlas.
Ga naar de GGDAtlas. Er verschijnt dan een nieuwe pagina met links de "themaboom" en rechts een venster voor de resultaten.

1. Selecteer uw onderwerp

U komt vervolgens op de atlas pagina van de GGDrU website. Klik hier op een onderwerpen (bijv. Gezondheid) waarvan u cijfers wilt zien. U komt nu in de omgeving waar de cijfers staan. Kies links in de themaboom één of meer onderwerpen waarvan u de cijfers wilt zien. Dit kan door het uitklappen van de thema’s of doelgroepen en vervolgens de onderwerpen aan te vinken die u weergegeven wilt zien. Via de knop X boven de themaboom wordt de selectie van onderwerpen weer gewist.

Niet van toepassing '-', onbekend '?' en onder drempelwaarde 'x'

Wanneer gegevens over een bepaald onderwerp van een gemeente niet beschikbaar zijn, is dit weergegeven met een liggend streepje (-) of met een vraagteken (?). Een ‘-’ betekent ‘niet van toepassing’. Dit houdt in dat in de gemeente geen onderzoek heeft plaatsgevonden. Een ‘?’ betekent ‘onbekend’. In dit geval is de omvang van de onderzoekspopulatie in de betreffende gemeente te klein om een betrouwbaar cijfer te kunnen geven dit wordt vervolgens ook niet meegenomen in de berekening van het regiogemiddelde. De ‘x’ betekent ook dat de onderzoekspopulatie te klein is maar dit cijfer wordt wel meegenomen in de berekening van het gemiddelde.

2. Selecteer uw periode

Standaard worden gegevens over het meest recente jaar weergegeven. Wanneer er gegevens van meerdere jaren beschikbaar zijn verschijnt er onderaan een keuzemenu “jaar”. Hier kan het gewenste jaar gekozen worden en kunnen ook meerdere jaren gekozen worden om te vergelijken.

3. Selecteer een gemeente

Standaard worden alle gemeenten van de regio Utrecht geselecteerd. In het venster boven de tabel, kunt u via “Wijzig” en tabblad Gebieden een selecties maken van gemeenten door deze aan of uit te vinken. Via ‘Gebiedsvergelijking’ kunnen de cijfers op regioniveau worden getoond. Het is ook mogelijk om uw gemeente te vergelijken met cijfers van de hele (sub)regio. Wilt u (daarnaast) uw gemeente vergelijken met één of meer andere gemeenten, dan klikt u via “Gebieden” op de gemeenten naar wens.  Het gemiddelde wat wordt berekend heeft alleen betrekking op de gemeenten die zijn aangevinkt.

4. Selecteer uw presentatievorm

De standaard presentatievorm is een tabel. Andere presentatievormen (zoals een kaartje of staafdiagram) kunnen verkregen worden door te klikken op de buttons naast de resultaten aan de linkerkant. De mogelijkheden zijn afhankelijk van hoeveel jaartallen (perioden), onderwerpen en gemeenten (gebieden) zijn geselecteerd. De presentatievormen hebben allemaal eigen mogelijkheden en opties zoals het instellen van een voorkeursgebied, kaartlagen, het instellen van kleur of het tonen van waarden en labels. Dit is in te stellen door rechts te klikken op de tekst onder de legenda, opmaakinstellingen. 

Naast cijfers is er in de themaboom ook andere informatie te vinden:

Bij Rapportages zijn diverse rapporten en vragenlijsten van ons team onderzoek te vinden. Door in de themaboom op de naam van een onderwerp met rechtermuisknop te klikken, wordt in een pop-up scherm o.a. achtergrondinformatie gegeven over het betreffende onderwerp. Dit kan worden gebruikt bij de interpretatie van de gegevens. Er wordt aangegeven wat er precies gemeten is, hoe dit gemeten is en waar de bron van de gegevens te vinden is. Daarnaast wordt een beschrijving van het onderwerp gegeven. De links verwijzen naar de rapportages en vragenlijsten die horen bij de betreffende gegevens.