Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Jongeren 12 t/m 18 jaar

 

Om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van de jeugd van 12 t/m 18  jaar, voert GGD regio Utrecht eenmaal per vier jaar de Gezondheidsmonitor jeugd voortgezet onderwijs uit. Dit is een grootschalig vragenlijstonderzoek onder leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De leerlingen worden bevraagd op thema’s met betrekking tot gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Dit levert waardevolle informatie op waarmee gemeenten en scholen in de regio Utrecht richting kunnen geven aan hun jeugd(gezondheids)beleid. Alle verzamelde gegevens, rapportages en achtergrondinformatie kunt u vinden op het dashboard GGDAtlas.

Kinderen en jongeren gezond houden. Dat is het doel dat gemeenten, GGD, scholen en vele andere organisaties gemeenschappelijk hebben. Daarvoor moet betrouwbare informatie over de jeugd voorhanden zijn: hoe zitten zij in hun vel, worden zij gepest, drinken zij alcohol, spelen er andere zaken die de jongeren ongezond of ongelukkig maken?

Peilen wat speelt onder jongeren

De Gezondheidsmonitor jeugd voortgezet onderwijs is een van de instrumenten die de GGD gebruikt om deze gegevens te verzamelen. Deze monitor peilt regelmatig wat er onder jongeren speelt. De kennis die hieruit rolt, helpt bij het maken van gericht (school)(gezondheids)beleid. Op basis van de informatie uit de Gezondheidsmonitor adviseert de GGD gemeenten, scholen en organisaties over dit beleid. 

Samenwerking met alle GGD'en

GGD regio Utrecht voert de Gezondheidsmonitor jeugd voortgezet onderwijs sinds schooljaar 2007-2008 elke vier jaar uit. Sinds 2015 is de afname van deze monitor landelijk geharmoniseerd. Bij de harmonisatie wordt nauw samengewerkt met andere GGD’en in Nederland, GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierdoor zijn er landelijke referentiecijfers beschikbaar.

Basis voor gezondheidsbeleid op school

Gegevens over de gezondheid van de jeugd vormen de basis voor gezondheidsbeleid op school en preventief beleid van gemeenten.