Ga naar de inhoud
Zoeken

Gezondheidsmonitor

 

De Wet Publieke Gezondheid legt de verantwoordelijkheid voor het gezondheidsbeleid bij de gemeenteraad. Gemeenten onderbouwen hun keuzes met cijfers over de gezondheid van hun inwoners. Om de vier jaar verzamelt de GGD regio Utrecht m.b.v. de Gezondheidsmonitor gegevens. Aanvullend onderzoek of een hogere steekproef (bijvoorbeeld per wijk) is mogelijk.

De Gezondheidsmonitor bestaat uit vijf deelmonitors:

Gezondheidsinformatie voor gemeenten

De kracht van de Gezondheidsmonitor is het systematisch en eenduidig verzamelen van gezondheidsinformatie voor alle gemeenten. Dit maakt vergelijking met landelijke cijfers, regionale cijfers en met andere gemeenten mogelijk. In de Monitorkalender is per doelgroep te vinden wanneer het eerstvolgende monitorenonderzoek wordt uitgevoerd.

De informatie uit de Gezondheidsmonitor toont de GGD per deelmonitor op verschillende manieren zoals gemeentelijke tabellenboeken, factsheets, infographics, presentaties. Op de GGDAtlas van de GGD regio Utrecht staan alle resultaten van de gezondheidsmonitors per gemeente, de beschikbare rapportages en achtergrondinformatie bij elkaar.  

De GGD voert ook onderzoek in opdracht  uit voor gemeenten of partnerorganisaties die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar specifieke thema's of doelgroepen.

Vragen ten aanzien van onderzoek?

Mocht u specifieke vragen hebben ten aanzien van onderzoek, bijvoorbeeld over wijkcijfers, onderzoek in het sociaal domein of interpretatie van cijfers: neem contact op met uw epidemioloog: