Ga naar de inhoud

Beleid en Onderzoek

decoratief

De GGD levert een belangrijke bijdrage aan het gezondheidsbeleid van gemeenten. De GGD adviseert de gemeenten over de inhoud, het proces en de effecten van beleid. Belangrijke bouwstenen voor deze adviezen zijn cijfers over de gezondheid van de burgers.

Gezondheidsmonitor

Om de vier jaar verzamelt de GGD deze gegevens in de Gezondheidsmonitor regio Utrecht, die voor de doelgroepen jeugd, volwassenen, senioren en kwetsbare groepen wordt uitgevoerd. In de Monitorkalender is per doelgroep te vinden wanneer het eerstvolgende monitoronderzoek wordt uitgevoerd. 

Panel GGD regio Utrecht

Naast de gezondheidsmonitor voert GGD regio Utrecht ook panelonderzoeken uit onder volwassenen. Ga naar panelggdru.nl meer over het panelonderzoek te lezen of u aan te melden als lid van het inwonerspanel.

Onderzoek in opdracht

De GGD voert daarnaast onderzoek uit in opdracht van gemeenten of partnerorganisaties die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar specifieke thema’s en doelgroepen. Ook evaluatieonderzoek naar bijvoorbeeld het effect van preventieprojecten valt hieronder.

GGDAtlas: Cijfers over gezondheid

Op de GGDAtlas van de GGD regio Utrecht staan alle resultaten van de gezondheidsmonitors per gemeente, de beschikbare rapportages en achtergrondinformatie bij elkaar.