Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Roken

 

Het preventieakkoord legt de focus op drie thema’s die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de ziektelast in Nederland: roken, problematisch drinken en overgewicht. De ambitie wat het thema roken betreft is dat in 2040 minder dan 5% van de inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder rookt. Daarnaast dat 0% van de jongeren en zwangere vrouwen rookt.

Rookvrije Generatie-schoolterrein-sportterrein

GGD regio Utrecht zet zich in voor een Rookvrije Generatie om samen met u als gemeenten bij te dragen aan het realiseren van bovenstaande doelstellingen. Want ieder kind moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien.
Rookpreventie richt zich op:

 • Voorkomen dat jongeren gaan roken
 • Bevorderen dat rokers stoppen met roken
 • Combinatie van maatregelen:
  • gericht op omgeving: NIX18 (ouders/ jongeren), reclame/ verboden
  • regelgeving en handhaving: wet en regelgeving
  • voorlichting en educatie: rookvrij zwanger, rookvrij opgroeien, rookvrije school, rookvrije sport en rookvrije gemeente
  • signalering, advies en stopondersteuning vanuit de zorg

Bent u als gemeente benieuwd naar gemeentelijke cijfers over roken en rookgedrag? Bekijk dan het Dashboard roken. Als gemeente kunt u bijdragen aan het creëren van een Rookvrije Generatie. We geven u voorbeelden ter inspiratie.

Rookvrije Generatie

Op initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds is de beweging ‘samen op weg naar een Rookvrije Generatie' gestart. De ambitie is: opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Deze landelijke campagne biedt veel ondersteuningsmogelijkheden om een rookvrije omgeving te creëren.

Rookvrije Schoolterreinen

Sinds 1 augustus 2020 is een rookvrij schoolterrein verplicht. Sinds 1 januari 2021 wordt er ook gehandhaafd. Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Alle informatie, met praktische stappenplannen, filmpjes en andere hulpmiddelen, zijn te vinden op: www.rookvrijschoolterrein.nl. Een flink aantal onderwijsinstellingen is het al gelukt om hun eigen terrein rookvrij te maken. Dat betekent dat zij het rookverbod hebben ingesteld, aangeduid en handhaven. Om de rest te helpen op weg naar een rookvrij onderwijsterrein, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) De Edsons geïntroduceerd. Een team dat onderwijsinstellingen bijstaat. Zo is er een factsheet over hoe je rookvrij wordt, inspirerende voorbeelden van andere onderwijsinstellingen, en bijvoorbeeld een driedelige animatieserie.

Rookvrije Sportterreinen

Sportende kinderen en rook gaat niet goed samen, dat vinden ook veel rokers. Buitensportverenigingen worden door hun sportbond gestimuleerd om hun sportterrein rookvrij te maken. Zij kunnen veel materialen aanvragen om met de vereniging op weg te gaan naar rook vrij, dit kan via de website Rookvrije generatie sport. U kunt als gemeente actief in overleg met sportverenigingen om aandacht te vragen en werk te maken van dit thema. Een andere mogelijkheid is om rookvrij op te nemen in de subsidieregeling voor sportaccommodaties. Natuurlijk kunt u als gemeente ook binnensportaccommodaties stimuleren om een rookvrije zone in te richten voor de ingang. Wilt u ondersteuning bij het gezonder/ rookvrij maken van uw sportverenigingen? Neem dan contact op met uw contactpersoon vanuit de GGDrU.

Rookvrije Speeltuinen

Kinderen horen in een veilige en gezonde omgeving te spelen. Rookvrije speelplekken horen daarbij. Wilt u speeltuinen in uw gemeente rookvrij maken? Kijk dan voor informatie én middelen om dit voor elkaar te krijgen op de website rookvrijegeneratie.nl. Openbare speelterreinen kunnen rookvrij verklaard worden door simpelweg een bord “Rookvrij speelterrein” op te hangen. Uit de praktijk blijft dat de sociale controle in een buurt maakt dat het (vaak) werkt!

Rookvrije gemeente-organisatie

Ook in de eigen organisatie kan de gemeente acties ondernemen. Een rookvrije entree creëren, het  personeel stimuleren om te stoppen met roken door een stoppen met roken programma te faciliteren en hen hierbij ondersteunen. Daarnaast kunt u de Stoptober maand actief promoten.

Zorgpad Rookvrije Start voor en door zorgverleners

Een gezamenlijke aanpak van stoppen met roken voor, tijdens én na de zwangerschap is belangrijk om kinderen een rookvrije start te geven. Wilt u aan de slag met het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid? Het nieuwe digitale 'Zorgpad Rookvrije Start', (ontwikkeld voor en door zorgverleners in de geboortezorg) ondersteunt zorgverleners stap voor stap, ga naar www.zorgpadrookvrijestart.nl.

Communicatie en PR

De campagne Rookvrije Generatie Wat jij met je gemeente kunt doen voor een Rookvrije Generatie heeft een positieve insteek en vraagt bijvoorbeeld aandacht voor rookvrij en niet voor een rookverbod. Deze insteek blijkt aan te slaan en steeds meer organisaties gaan met rookvrij aan de slag. Als gemeente kunt u deze organisaties ondersteunen door hen in het zonnetje te zetten en positieve publiciteit te geven. Misschien kan de wethouder de opening verrichten?

Landelijke campagne "De wereld wordt rookvrij"

Met de campagne 'De wereld wordt rookvrij. Wen er maar aan' van de Hartstichting, Longfonds en KWF (de initiatiefnemers van de Rookvrije Generatie) laten we heel Nederland zien dat rookvrij het nieuwe normaal is. Wen er maar aan. In de mediakit vind u alle materialen (video’s, foto’s en voorbeeldteksten) die u ook als gemeente kunt gebruiken. De media-inzet bestaat uit tv-spotjes, online video en social media. Doe mee en deel deze campagnematerialen via uw gemeentekanalen!

PUUR rookvrij

De landelijke campagne ‘PUUR’ rookvrij gestart wil rokers aanzetten tot een serieuze stoppoging, net zo lang tot ze definitief gestopt zijn. De campagne focust op de positieve kanten van stoppen met roken en laat rokers nadenken over hun leven als niet-roker. Een leven met een betere gezondheid, minder stress, een betere conditie, een mooiere huid, een schoner gebit, een mentale boost, etc. Bestel nu gratis de campagnematerialen PUUR rookvrij. Check voor alle details van deze campagne de website www.puurrookvrij.nl