Ga naar de inhoud

Preventieprogramma Gezonde School

decoratief

Gezonde scholen presteren beter! Dat blijkt uit onderzoek: de aanpak leidt tot betere leerprestaties, minder schoolverzuim en gezondere leerlingen. De GGD ondersteunt scholen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van schoolgezondheidsbeleid.

Het preventieprogramma De Gezonde School is er voor scholen die planmatig en structureel aandacht willen besteden aan gezondheidsthema's en vergemakkelijkt de keuze uit het aanbod van gezondheidsprojecten.    

De GGD ondersteunt basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs en het MBO bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van schoolgezondheidsbeleid. Het doel is dat scholen gezond(er) en veilig(er) worden, waardoor de gezondheid, het welzijn en de (leer)prestaties van zowel de leerlingen als de medewerkers verbeteren. Eens in de vier jaar wordt de Schoolkrachtmonitor, een digitale vragenlijst, afgenomen bij de leerlingen. De resultaten vormen de basis voor een schoolspecifieke rapportage.

De Gezonde School biedt scholen een overzicht van het aanbod van regionaal samenwerkende organisaties. Kijk hier voor een overzicht van dit aanbod voor de verschillende onderwijssoorten.

Als een school behoefte heeft aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij de aanvraag van het Vignet Gezonde School of als een school het huidige beleid tegen het licht wil houden, dan kan men contact opnemen met de Gezonde Schooladviseur of met de jeugdverpleegkundige van de school.