Ga naar de inhoud

Milieu & Gezondheid

decoratief

GGD’en in Nederland krijgen jaarlijks enkele duizenden vragen van mensen die bezorgd zijn over mogelijke gezondheidseffecten die veroorzaakt worden door hun leefomgeving. Bij het maken van plannen voor de woonomgeving kunnen eventuele toekomstige problemen worden voorkomen door het gezondheidsaspect een plaats te geven in planvorming.

Door tijdens planvorming rekening te houden met onderwerpen zoals luchtkwaliteit en geluidhinder kan gezondheidsschade worden beperkt. Aan de andere kant kan de gezondheid ook juist worden bevorderd door een goede inrichting van de woonomgeving. Denk hierbij aan het op een juiste manier inzetten van groen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich prettiger voelen in een groene omgeving en dat zij minder vaak de huisarts bezoeken.

Rol GGD bij advies en ondersteuning aan gemeenten

De GGD kan gemeenten adviseren bij bouw- of (her)inrichtingsprojecten over de gezondheidsaspecten die passen bij het karakter en de mogelijkheden van de locatie. Voor een goede samenwerking tussen de bouw- en ontwerpsector, ruimtelijke ordening en de gezondheidssector moeten gezondheidsdeskundigen in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij ruimtelijke plannen. In de beginfase van het bouwproces is er vaak nog ruimte om andere keuzes te overwegen. Gezondheidskundige kennis kan helpen prioriteiten te stellen met het oog op regelgeving en (milieu)belangen. Voor nadelige gezondheidseffecten zijn vaak compenserende maatregelen te bedenken waardoor risico’s en hoge kosten kunnen worden voorkomen. Het team Milieu en Gezondheid kan gemeenten hierbij ondersteunen.