Ga naar de inhoud

Advies en Ondersteuning Gemeenten

De GGD biedt advies en ondersteuning op veel terreinen. Dit kan zijn op scholen door het ondersteunen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van schoolgezondheidsbeleid. Of in asielzoekerscentra o.a. door het geven van gezondheidsvoorlichting en het bestrijden van tuberculose.

Ook kan meegedacht worden over de maatschappelijke zorg / Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in uw gemeente. Maar de GGD kan gemeenten ook adviseren bij bouw- of (her)inrichtingsprojecten over de gezondheidsaspecten die passen bij het karakter en de mogelijkheden van een locatie.

Adviesrapport lage vaccinatiegraad

De lage vaccinatiegraad in de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Woudenberg was voor de bestuurders aanleiding om de GGDrU te vragen nader inzicht te geven over de medische en maatschappelijke risico’s van de lage vaccinatiegraad, huidige gebruikte interventies  door de GGDrU om de vaccinatiegraad te verhogen en andere mogelijkheden. Gemeenten hebben via het adviesrapport ‘Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf’ (najaar 2016) inzicht gekregen in bovenstaande vragen. Als vervolg hierop is de GGDrU gevraagd om te komen met een nadere uitwerking van potentiele (gemeentelijke) interventies om zowel de vaccinatiegraad onder doelgroepen met een lage acceptatie te verhogen als het versterken van de huidige vaccinatiebereidheid. Het tweede rapport 'Kansen voor betere communicatie: Vervolgadvies lage vaccinatiegraad voor de gemeenten Renswoude, Rhenen,Veenendaal en Woudenberg' is inmiddels ook opgeleverd en de betreffende gemeenten zijn positief over de gepresenteerde aanpak. Momenteel worden de diverse voorgestelde interventies (o.a. onderzoek, bijscholing, communicatie, verbinding huisartsen/verloskundige) nader uitgewerkt en geïmplementeerd.