Ga naar de inhoud

Advies en Ondersteuning Gemeenten

De GGD biedt advies en ondersteuning op veel terreinen. Dit kan zijn op scholen door het ondersteunen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van schoolgezondheidsbeleid. Of in asielzoekerscentra o.a. door het geven van gezondheidsvoorlichting en het bestrijden van tuberculose.

Ook kan meegedacht worden over de maatschappelijke zorg / Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in uw gemeente. Maar de GGD kan gemeenten ook adviseren bij bouw- of (her)inrichtingsprojecten over de gezondheidsaspecten die passen bij het karakter en de mogelijkheden van een locatie.