Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Veelgestelde vragen over corona voor primair onderwijs en kinderopvang

Een handig overzicht van de coronaregels in het primair onderwijs vindt u op de site van het RIVM

1. Wanneer mogen kinderen/leerlingen naar school komen en wanneer moeten ze thuisblijven?

Op de website van BOINK vindt u een handige beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8. Hiermee kunt u een goede afweging maken of een kind wel of niet naar school of de opvang mag. Een toelichting vindt u in Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen (rivm.nl) van het RIVM.

Thuisblijven en testen bij klachten

De basisregel blijft: testen bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, door middel van een zelftest of een test bij de GGD. Indien er sprake is van ernstige klachten, zoals koorts of benauwdheid, dan wordt een GGD- test geadviseerd. Met een negatieve zelftest mag een kind/leerling naar school. Bij aanhoudende of verergerende klachten is het advies om de volgende dag opnieuw te testen. Wordt ervoor gekozen om bij klachten (ook) een test bij de GGD in te plannen, dan blijft het kind/leerling thuis tot de uitslag van de test bekend is, ook bij een negatieve zelftest. Indien de test positief is, gaat het kind/leerling thuis in isolatie (zie onder). Voor kinderen is isolatie niet altijd mogelijk en wenselijk. Voor hen geldt het advies zo veel mogelijk thuis te blijven en enkel contact te houden met huisgenoten.

Thuisblijven bij een positieve test

Het beleid voor kinderen/leerlingen die zelf positief getest zijn (door middel van een zelftest of een test bij de GGD), is ongewijzigd gebleven. Voor hen geldt het advies om minimaal 5 dagen in isolatie te blijven vanaf het moment dat ze voor het eerst klachten kregen (of bij het uitblijven van klachten 7 dagen vanaf de testdatum). Voordat ze weer naar school mogen, dienen ze ook minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn. Als men nog niet klachtenvrij is wordt de isolatie steeds met 24 uur verlegd tot maximaal 10 dagen. Voor meer informatie kunt u deze video bekijken.

Let op: Er is een verschil tussen isolatie en quarantaine. Zie voor verdere uitleg: Quarantaine en isolatie | RIVM.

VOORBEELD:
In een gezin van 4 zijn moeder, vader en één kind positief getest op Covid. Geldt dan voor het andere kind een quarantaine advies?

De ouders en het positief geteste kind gaat (voor zover mogelijk en wenselijk) in isolatie. Het broertje/zusje hoeft niet in quarantaine. Zonder klachten mag hij/zij naar school. Ook met klachten en een negatieve zelftest mag het kind naar school. Wel geldt het advies om bij aanhoudende klachten een test te herhalen. Bovenstaand geldt ook indien het kind geen afstand kan houden van het positief geteste broertje/zusje.

LET OP: Vanaf 20 april gelden de volgende regels

Geen quarantaine-advies meer voor mensen die contact hebben gehad met een besmet persoon. Wel blijft het advies staan om t/m 10 dagen na het laatste contact met de besmette persoon extra alert blijft op klachten en waar mogelijk 1,5m afstand te houden. Bij klachten kan met zich testen met een zelftest of een afspraak maken bij de GGD.

2. Wanneer geldt er dan wel een quarantaine advies voor een groep/klas?

Sinds 20 april 2022 geld er geen quarantaineadvies meer voor mensen die in contact zijn gekomen met besmette personen. Er zal dus geen quarantaineadvies meer worden gegeven enkel gebaseerd op aantallen besmettingen in de groep/klas. In zeer uitzonderlijk situatie zouden wij toch wel een quarantaineadvies kunnen geven. Wanneer het klachtenverloop zeer hevig is, of zeer afwijkt van de norm zou het mogelijk zijn dat er toch een quarantaineadvies komt. Ook bij groepen met kwetsbare kinderen, of bij grote maatschappelijk onrust zou er toch wel een quarantaineadvies kunnen volgen. Dit zal altijd per situatie moeten worden besproken. Mocht u willen overleggen over een mogelijke quarantaine dan kunt u contact opnemen met uit Scholen-team op 030-608 60 44 (tussen 8:30 en 17:00, 7 dagen in de week).

3. Wanneer geldt er een quarantaineadvies voor medewerkers?

Sinds 20 april 2022 geld er geen quarantaineadvies meer voor mensen die in contact zijn gekomen met besmette personen. Medewerkers die in contact zijn gekomen met besmette leerlingen of collega’s hoeven dus niet meer in quarantaine. We adviseren nog wel om tot en met 10 dagen na het laatste contact met de besmette persoon extra alert te zijn op klachten, waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden en het contact met kwetsbare mensen te vermijden.

4. Wat te doen bij een positief getest kind/leerling uit een groep/klas?

Het advies is om bij een eerste besmetting in een groep/klas de ouders van alle kinderen/leerlingen in die groep/klas per mail te informeren. U kunt hiervoor gebruik maken van de brieven:

Tevens is het verzoek om kinderen/leerlingen zich te laten testen als ze klachten hebben.

Nadien is het advies om met enige regelmaat aan de ouders een update van het aantal besmettingen in de groep/klas te sturen (bijvoorbeeld op vrijdag) om te voorkomen dat kinderen/leerlingen (in het weekend) naar bijvoorbeeld opa en/of oma gaan. Wij willen u vragen om ons op de hoogte te houden als u hoort van een ernstiger verloop van de ziekte van een van de kinderen/leerlingen/medewerkers of indien er sprake is van onrust.

Of voor een medewerker wel/niet een quarantaineadvies geldt, staat hierboven beschreven.

5. Moet een kind jonger dan 4 jaar getest worden en thuisblijven bij klachten?

Voor kinderen t/m 3 jaar blijft het Neusverkouden kinderen-beleid onveranderd gelden: deze kinderen hoeven bij verkoudheidsklachten niet thuis te blijven en niet te testen, tenzij ze huisgenoot of nauw contact zijn van iemand met COVID-19. In dat geval geldt een strenger snottebellenbeleid tot 10 dagen nadat de positief geteste persoon uit isolatie mag. Het strengere snottebellenbeleid houdt in dat kinderen met (milde) klachten wel getest dienen te worden. Ook indien er sprake is van tenminste één besmetting in een groep, geldt het advies om een strenger snottebellenbeleid te hanteren gedurende 10 dagen.

6. Wat te doen bij een kind/leerling dat niet getest wordt en wel klachten heeft en een positief geteste huisgenoot of nauw contact heeft?

Dit kind/deze leerling dient thuis te blijven. Het kind/de leerling mag weer naar de kinderopvang of naar school als het kind/de leerling 24 uur klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten mag het kind weer naar de kinderopvang of naar school 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen.

7. Wat zijn afspraken voor kinderen/leerlingen uit een risicogroep?

Er zijn enkele kinderen/leerlingen die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van een corona- infectie. Deze kinderen/leerlingen zijn in principe onder behandeling van een medisch specialist. Dit zijn maar weinig kinderen, ongeveer 200.000 landelijk. Ouders van deze kinderen kunnen zelf de keuze maken of hun kind naar school gaat indien een ander kind/leerling een positief geteste huisgenoot of nauw contact heeft. Daarnaast kunnen de ouders van kwetsbare kinderen de voordelen/risico's met betrekking tot naar school gaan bespreken met de behandelend specialist.

8. Wanneer geldt een 2e vaccinatie als booster?

Wanneer je covid hebt doorgemaakt, daarna je eerste vaccinatie hebt gehad en het interval tussen eerste en tweede vaccinatie minimaal 3 maanden is, dan mag de tweede vaccinatie als booster beschouwd worden. Let op: Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dit niet. Een tweede prik in zo'n situatie is (nog) niet goedgekeurd als booster voor 12 t/m 17 jaar. Voor kinderen van 5 t/m 11 jaar die al een covid-besmetting hebben doorgemaakt is op dit moment niet het advies om ook een vaccinatie te halen. Het heeft geen bezwaar, maar een besmetting biedt deze groep kinderen voldoende bescherming. Let op: Voor kinderen van 5 t/m 11 jaar uit de medische hoog risico groep is het advies om wel 2 prikken te krijgen, ook als zij al een keer corona hebben gehad.

9. Wat is het verschil tussen een huisgenoot, een nauw en niet-nauw contact?

Huisgenoten (categorie 1-contacten)

Dit zijn personen die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de bevestigde persoon. Ook indien een kind gelogeerd heeft bij een vriend(je)/vriendin(netje) wordt het kind beschouwd als huisgenoot.

Nauwe contacten (categorie 2-contacten)

Nauwe contacten zijn mensen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met een positief getest persoon. Hierbij geldt dat meerdere korte momenten op een dag bij elkaar opgeteld moeten worden. Bijvoorbeeld: wanneer iemand op een dag twee keer tien minuten contact heeft gehad met iemand die positief getest is, geldt dit als nauw contact. Nog steeds geldt dat bij een hoog-risico-contact (denk aan hoesten in het gezicht, zoenen of reanimeren) iemand ook als nauw contact wordt beschouwd bij contact korter dan 15 minuten.

Groeps- of klasgenoten of medewerkers met wie de positief getest persoon nauw contact heeft gehad, worden beschouwd als nauwe contacten. Kinderen of volwassenen buiten de eigen klas met wie de positief geteste persoon contact heeft gehad, worden niet automatisch als contact beschouwd. Dit hangt af van de inschatting van de afstand en de duur van het contact. Overleg in dit geval met de GGD.

Overige (niet-nauwe) contacten (categorie 3-contacten)

Overige contacten zijn mensen die langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte contact hebben gehad met een positief getest persoon. Denk bijvoorbeeld aan contacten op kantoor of aan bezoek thuis op meer dan 1,5 meter afstand. Ook mensen die korter dan 15 minuten, op minder dan 1,5 meter contact hebben gehad met een positief getest persoon, worden gezien als overig contact.

10. Hoelang duurt de isolatieperiode?

Dit hangt af van of je immuun of niet-immuun bent en of je wel (symptomatisch) of geen klachten (asymptomatisch) hebt. 

Zie onderstaande tabel voor een overzicht. 

Asymptomatisch 5 dagen (na afname monster. Belangrijk is om op de laatste dag van de isolatieduur opnieuw te evalueren of er klachten zijn.  Als er klachten zijn gekomen gaat de isolatie van 5 dagen in op de dag dat de klachten zijn begonnen.)
Symptomatisch Minimaal 5 dagen (na start symptomen EN tenminste 24 uur symptoomvrij EN 48 uur koortsvrij. Bij twijfel of de isolatie opgeheven mag worden, kunnen de ouders contact opnemen met de BCO bellijn 030 -209 93 03.)

11. Hoelang duurt de quarantaineperiode?

Sinds 20 april 2022 wordt er geen quarantaine meer geadviseerd. Nog wel worden de volgende aanvullende maatregelen geadviseerd; t/m 10 dagen na het laatste contact dient men extra alert te zijn op klachten. Heb je klachten, doe dan een zelftest of maak een afspraak bij de GGD voor een PCR-test. Vermijd contact met kwetsbaren en grote groepen. De klas/groep valt niet onder ‘grote groepen’.

12. Mag ik gedurende mijn quarantaineperiode naar de sportschool, of naar bijvoorbeeld een sportevenement?

Sinds 20 april 2022 wordt er geen quarantaine meer geadviseerd. Wel wordt geadviseerd om t/m dag 10 na het laatste contact met de besmette persoon het contact met kwetsbaren en grote groepen te vermijden.

13. Wanneer en hoe vaak wordt een zelftest geadviseerd?

Vanaf 3 december 2021 kunnen zelftesten vaker ingezet worden. Hieronder zijn enkele situaties uitgelicht waarin een zelftest gebruikt kan worden. Voor een volledig overzicht klik hier.

  • Bij coronaklachten. Als de klachten aanhouden, neem dan de volgende dag weer een zelftest af. Indien de klachten verergeren of u heeft last van koorts, benauwdheid of bedlegerigheid, maak dan een testafspraak bij de GGD. Als u kwetsbaar bent of in aanraking komt met kwetsbare mensen, laat u dan ook door de GGD testen.

Zelftesten voor leerlingen en medewerkers van basisscholen kunnen worden aangevraagd in de zelftesten-aanvraagmodule CoTeRo (Login BZK (rijksapplicaties.nl).  

14. Wij willen graag een verklaring van de GGD dat een leerling geen corona heeft, kan dat?

Nee, de GGD geeft geen verklaring van negatieve testuitslagen. 

15. Waar vind ik meer informatie over ventilatie op school of hybride onderwijs?

Meer informatie over ventilatie op school vindt u op de website van de rijksoverheid, het RIVM, op Ventilatie | Ruimte-OK en op de website van lesopafstand.nl.  Voor specifieke vragen over ventilatie kunt u mailen naar mmk@ggdru.nl.

16. Hoe kan onderwijspersoneel zich aanmelden om met voorrang getest te worden?

Het is voor onderwijspersoneel niet meer mogelijk zich met voorrang te laten testen. Zij kunnen nog wel op de normale manier een test aanvragen door naar 030- 630 54 00 (dagelijks van 8:30 tot 19:00).

17. Ik wil graag overleg en advies met GGD regio Utrecht over de situatie op onze school of KDV. Hoe neem ik contact op?

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een mail naar coronaopvangenschool@ggdru.nl. U kunt ook bellen naar: 030-608 60 44.

Let op: de situatie en daarmee de adviezen met betrekking tot de verspreiding van het virus kunnen snel veranderen. Houd altijd de site van het RIVM en de Rijksoverheid in de gaten.