Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Veelgestelde vragen over corona voor Voortgezet onderwijs en hoger onderwijs

Een handig overzicht van de coronaregels in het primair en voortgezet onderwijs vindt u op de site van het RIVMOnderwijs en kinderopvang in coronatijd | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

1. Wanneer mogen leerlingen/studenten en medewerkers naar school komen en wanneer moeten ze thuisblijven?

In de volgende situaties blijf je in ieder geval thuis (Zie voor een volledig overzicht In quarantaine of in isolatie door corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.):

  • Als je klachten hebt. Voor alle personen met klachten geldt: blijft thuis en gebruik een zelftest bij klachten.
  • Als je in afwachting bent van een testuitslag.

*Als je in de afgelopen 8 weken corona hebt doorgemaakt en geen klachten hebt dan is het niet nodig om je te laten testen. Als je wel klachten hebt, neem dan contact op met de GGD.

Op de website van BOINK vindt u een handige beslisboom voor leerlingen > 12 jaar. (https://www.boink.info/stream/beslisboom-12-plus-boinkajnrivm.pdf). Hiermee kunt u een goede afweging maken of een leerling wel of niet naar school mag. Een toelichting vindt u op de RIVM website (Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) | LCI richtlijnen (rivm.nl)

2. Er is een leerling/student van onze school/onderwijsinstelling positief getest, wat nu?

Als school hoeft u geen actie meer te ondernemen. De besmette leerling/student zal zijn/haar contacten zelf inlichten en van adviezen voorzien. Mogelijk dat u de leerling/student hierin zou kunnen ondersteunen.

3. Een medewerker van onze school/onderwijsinstelling is positief getest, wat nu?

  Als school hoeft u geen actie te ondernemen. De besmette medewerker zal zijn/haar contacten zelf inlichten en van adviezen voorzien.

4. Wat is het verschil tussen een huisgenoot, een nauw en niet-nauw contact?

Positief gesteste personen (categorie 1-contacten)

Dit zijn personen die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de bevestigde persoon.

Nauwe contacten (categorie 2-contacten)

Nauwe contacten zijn mensen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met een positief getest persoon. Hierbij geldt dat meerdere korte momenten op een dag bij elkaar opgeteld moeten worden. Bijvoorbeeld: wanneer iemand op een dag twee keer tien minuten contact heeft gehad met iemand die positief getest is, geldt dit als nauw contact. Nog steeds geldt dat bij een hoog-risico-contact (denk aan hoesten in het gezicht, zoenen of reanimeren) iemand ook als nauw contact wordt beschouwd bij contact korter dan 15 minuten.

De nauwe contacten op school zijn vaak bij de leerling bekend, en kunnen bij de positief geteste persoon zelf worden uitgevraagd. Leerlingen en volwassenen buiten de eigen klas met wie de index mogelijk contact heeft gehad tijdens andere activiteiten zoals een diploma-uitreiking, worden niet automatisch als contact beschouwd. Alleen als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de leerling of volwassene contact heeft gehad met de index, wordt de leerling of volwassene beschouwd als nauw of overig (niet nauw) contact, op basis van een inschatting van de afstand en duur van het contact.

Het is niet nodig om per medeleerling na te gaan of er mogelijk op een dag 15 minuten contact is geweest met de positief geteste persoon. Het volstaat om aan degene die positief getest is, te vragen met wie hij/zij veel (nauw) contact heeft gehad.

Overige (niet-nauwe) contacten (categorie 3-contacten).

Het advies is om te testen bij klachten

5. Wanneer ben je immuun/niet-immuun?

  • Je bent beschermd als je sinds 1 januari 2022 een besmetting hebt doorgemaakt.
  • Je bent beschermd als je <7 dagen voor het contact met een besmet persoon een booster-vaccin hebt ontvangen

6. Wat als er meerdere leerlingen/medewerkers positief zijn getest?

Sinds 20 april 2022 geld er geen quarantaineadvies meer.

Het is nog wel mogelijk dat wij in uitzonderlijke gevallen toch een quarantaine adviseren. Het gaat hierbij om uitbraken met een afwijkend ziekteverloop, grote maatschappelijke onrust of een kwetsbare populatie. Mocht een (of meerdere) van deze zaken van toepassing zijn, zouden wij graag hierover worden geïnformeerd. Mogelijk dat wij dan toch quarantaine gaan adviseren

Bij twijfel kunt u overleggen met de GGD via coronaopvangenschool@ggdru.nl of 030-608 60 44. 

7. Hoelang duurt de isolatieperiode?

Je gaat in isolatie als je besmet bent met het coronavirus en dus een positieve test hebt. Hoe lang de isolatie duurt hangt af van of je wel (symptomatisch) of geen klachten (asymptomatisch) hebt.  

Zie onderstaande tabel voor een overzicht.

Asymptomatisch 5 dagen (na afname monster. Belangrijk is om op de laatste dag van de isolatieduur opnieuw te evalueren of er klachten zijn.  Als er klachten zijn gekomen gaat de isolatie van 5 dagen in op de dag dat de klachten zijn begonnen.)
Symptomatisch Minimaal 5 dagen (na start symptomen EN tenminste 24 uur symptoomvrij/sterk afgenomen klachten EN 48 uur koortsvrij. Bij twijfel of de isolatie opgeheven mag worden, kan de leerling/ouders contact opnemen met de BCO bellijn 030 -209 93 03.)

8. Hoelang duurt de quarantaineperiode?

Sinds 20 april 2022 geld er geen quarantaineadvies meer. Nog wel worden de volgende aanvullende maatregelen geadviseerd; t/m 10 dagen na het laatste contact dient men extra alert te zijn op klachten. Heb je klachten, doe dan een zelftest of maak een afspraak bij de GGD voor een PCR-test. Vermijd contact met kwetsbaren en grote groepen. De klas/groep valt niet onder ‘grote groepen’.

Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona

9. Mag ik gedurende mijn quarantaine periode naar de sportschool, of naar bijvoorbeeld een sportevenement?

Sinds 20 april 2022 geld er geen quarantaineadvies meer. Wel wordt geadviseerd om t/m dag 10 na het laatste contact met de besmette persoon het contact met kwetsbaren en grote groepen te vermijden.

10. Wanneer en hoe vaak wordt een zelftest geadviseerd?

Zelftesten kunnen worden gebruikt bij klachten. Periodiek gebruik van zelftesten wordt niet meer geadviseerd. Positieve zelftesten hoeven niet meer te worden opgevolgd door een GGD-test,

11. Wij willen graag een verklaring van de GGD dat een leerling geen corona heeft, kan dat?

De GGD geeft geen verklaring van negatieve testuitslagen. 

12.  Wanneer moeten mondkapjes gedragen worden en andere preventieve maatregelen?

De mondkapjesplicht is afgeschaft. Wel moeten scholen en andere onderwijsinstellingen het mogelijk maken voor medewerkers en leerlingen/studenten om, indien gewenst, een mondkapje te dragen.

13. Hoe kan onderwijspersoneel zich aanmelden om met voorrang getest te worden?

Het is voor onderwijspersoneel niet meer mogelijk om met voorrang getest te worden. Onderwijspersoneel kan nog wel via de normale weg een testafspraak maken door te bellen naar 030-630 54 00 (tussen 8:30 en 19:00).

14. Ik wil graag overleg en advies met GGD regio Utrecht over de situatie op onze school/onderwijsinstelling. Hoe neem ik contact op?

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een mail naar coronaopvangenschool@ggdru.nl.
U kunt ook bellen naar: 030-608 60 44.

Let op: de situatie en daarmee de adviezen met betrekking tot de verspreiding van het virus kan snel veranderen. Houd altijd de site van het RIVM en de Rijksoverheid in de gaten.