Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Aangepaste werkwijze JGZ

Let op! Kom bij het bezoek aan de JGZ-locatie alleen met het kind waarvoor u een afspraak heeft. Max. 1 ouder en geen broertjes of zusjes. 

Onderzoeken in het onderwijs

De lockdown  heeft invloed op een aantal gezondheidsonderzoeken in het onderwijs. In dit bericht leest u wat dit betekent voor uw kind.

Kinderen van het basisonderwijs van 4-12 jaar

Nu de leerlingen van het basisonderwijs weer naar school gaan, hervatten we de onderzoeken van kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar oud op school in overleg met de school. Omdat deze onderzoeken zonder de ouders uitgevoerd worden, kan dit op een veilige wijze plaatsvinden. Sommige (aanvullende) onderzoeken voor leerlingen van het basisonderwijs vinden plaats op een GGD locatie, mocht daar noodzaak toe zijn.
De onderzoeken (controles) op medische indicatie  worden uitgevoerd met alleen waar nodig kort fysiek contact (bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een gehoor of ogentest).
Als u zich zorgen maakt over uw kind en hierover een vraag heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

Kinderen van het speciaal onderwijs

De gezondheidsonderzoeken voor kinderen in speciaal onderwijs voeren we zoveel mogelijk digitaal uit en in overleg met ouders kort fysiek contact op school..Hierover ontvangt u van GGDrU bericht.

Kom niet naar het onderzoek op school of naar de GGD-locatie als:

 • Eén van uw gezinsleden/huisgenoten koorts, benauwdheid of bevestigde corona heeft.
 • U of uw kind last heeft van:
  • Verkoudheidsklachten: kinderen vanaf 4 jaar met neusverkoudheid mogen niet naar school en mogen niet naar een GGD-locatie komen
  • Hoesten 
  • Keelpijn
  • Benauwdheid
  • Koorts boven de 38 graden
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
  • Uitzondering: de afspraak kan doorgaan bij een chronische verkoudheid (langer dan 7 dagen) zonder bijkomende klachten, en bij astma / hooikoorts / chronische luchtwegklachten zonder andere klachten. 
 • U of uw kind in de afgelopen 10 dagen contact heeft gehad met iemand met corona. Het is mogelijk om 5 dagen na het laatste contact een coronatest te doen. Als de testen van u en uw kind negatief zijn en er zijn geen klachten, dan mag u na 5 dagen uit quarantaine. De afspraak kan dan doorgaan.
 • U of uw kind in de afgelopen 10 dagen bent geweest in een gebied of land met code oranje. Het is mogelijk om 5 dagen na terugkomst een coronatest te doen. Als de testen van u en uw kind negatief zijn en er zijn geen klachten, dan mag u na 5 dagen uit quarantaine. De afspraak kan dan doorgaan.  

Jongeren op het voortgezet onderwijs

De onderzoeken van klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs bieden we coronaproof en in aangepaste vorm aan. Tijdens de lockdown vinden er op scholen geen fysieke onderzoeken plaats.  Het invullen van de vragenlijst “Gezond Leven Check ’t Even”  vindt online binnen het schoolprogramma plaats of vanuit huis. Vervolgcontacten met de GGD-professional vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. We volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en we houden rekening met de landelijke richtlijnen en de mogelijkheden op school.  
Als u zich zorgen maakt over uw kind en hierover een vraag heeft, kunt u contact met ons opnemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.

Vaccinaties

Vaccinaties voor kinderen ouder dan 4 jaar

De lockdown die vanaf 15 december 2020 in Nederland geldt in verband met de bestrijding van het coronavirus heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de vaccinaties. Het Rijksvaccinatieprogramma voert GGDrU gewoon uit. We letten daarbij op de extra maatregelen en landelijke richtlijnen.  De vaccinaties voor kinderen van 0 tot 4 jaar op het consultatiebureau gaan gewoon door, mits ouder en/of kind niet ziek is.  De groepvaccinaties voor 9-jarigen (DTP/BMR), 13-jarigen (HPV) en 14-jarigen (MenACWY) kunnen in aangepaste vorm, zoals dat nu ook gebeurt, doorgaan.

Op onze website leest u meer over de vaccinaties voor 9-jarigen