Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Aangepaste werkwijze JGZ

Let op! In de wachtkamer en spreekkamer verzoeken we u een mondkapje te dragen.

De onderzoeken op het consultatiebureau gaan door. We vragen u wel om binnen de locatie een mondkapje te dragen omdat de 1,5 m afstand niet steeds te handhaven is tijdens verplaatsingen en het onderzoek. U mag weer met beide ouders komen indien u dit wenst en ook broertjes en zusjes laten wij weer toe. Wel vragen wij u om de kinderen bij u te houden (op schoot of op een stoel). Er is geen speelgoed aanwezig in de locatie, neem daarom zelf wat mee. 

Als het in een GGD locatie te druk wordt kunnen we u vragen om even buiten te wachten. 

Kom niet naar het onderzoek op school of naar de GGD-locatie als:

 • U of uw kind last heeft van:
  • Neusverkoudheid (kinderen van 0 tot 12 jaar mogen wel komen als ze alleen neusverkouden zijn)
  • Hoesten 
  • Benauwdheid
  • Koorts boven de 38 graden
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
  • Uitzondering: de afspraak kan doorgaan bij een chronische verkoudheid (langer dan 7 dagen) zonder bijkomende klachten, en bij astma / hooikoorts / chronische luchtwegklachten zonder andere klachten. 
 • U of uw kind in quarantaine is vanwege :
 • o    contact met iemand met corona. 
  o    terugkomst vanuit een gebied met code oranje of rood

Onderzoeken in het onderwijs

De coronamaatregelen hebben invloed op een aantal gezondheidsonderzoeken in het onderwijs. In dit bericht leest u wat dit betekent voor uw kind.

Kinderen van het basisonderwijs van 4-12 jaar

Nu de leerlingen van het basisonderwijs weer naar school gaan, hervatten we de onderzoeken van kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar oud op school in overleg met de school. Omdat deze onderzoeken zonder de ouders uitgevoerd worden, kan dit op een veilige wijze plaatsvinden. Sommige (aanvullende) onderzoeken voor leerlingen van het basisonderwijs vinden plaats op een GGD locatie, mocht daar noodzaak toe zijn.
De onderzoeken (controles) op medische indicatie  worden uitgevoerd met alleen waar nodig kort fysiek contact (bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een gehoor of ogentest).
Als u zich zorgen maakt over uw kind en hierover een vraag heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

Kinderen van het speciaal onderwijs

De gezondheidsonderzoeken voor kinderen in speciaal onderwijs voeren we zoveel mogelijk digitaal uit en in overleg met ouders kort fysiek contact op school..Hierover ontvangt u van GGDrU bericht.

Jongeren op het voortgezet onderwijs

De onderzoeken van klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs bieden we coronaproof en in aangepaste vorm aan. Het invullen van de vragenlijst “Gezond Leven Check ’t Even”  vindt online binnen het schoolprogramma plaats of eventueel vanuit huis. Vervolgcontacten met de GGD-professional vinden zoveel mogelijk fysiek plaats, maar soms ook digitaal indien noodzakelijk. We volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en we houden rekening met de landelijke richtlijnen en de mogelijkheden op school. 
Als u zich zorgen maakt over uw kind en hierover een vraag heeft, kunt u contact met ons opnemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.

Vaccinaties

Vaccinaties voor kinderen ouder dan 4 jaar

Het Rijksvaccinatieprogramma voert GGDrU gewoon uit. We letten daarbij op de extra maatregelen en landelijke richtlijnen.  De vaccinaties voor kinderen van 0 tot 4 jaar op het consultatiebureau gaan gewoon door, mits ouder en/of kind niet ziek is. De groepvaccinaties voor 9-jarigen (DTP/BMR), 13-jarigen (HPV) en 14-jarigen (MenACWY) kunnen in aangepaste vorm, zoals dat nu ook gebeurt, doorgaan.

Op onze website leest u meer over de vaccinaties voor 9-jarigen