Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Colofon en Disclaimer

Inhoud van de website

De inhoud van onze website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. GGDrU kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. GGDrU kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website. Eventuele suggesties en opmerkingen ter verbetering van onze website, kunt u e-mailen naar website@ggdru.nl (NIET voor vragen over coronatesten of -vaccinatie).

Copyright 

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van GGD regio Utrecht, Zeist.
Verveelvoudiging van teksten is toegestaan, mits GGD regio Utrecht als bron wordt vermeld.
Het kopiëren, verveelvoudigen, opslaan of op andere wijze openbaar maken van afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal is zonder voorafgaande toestemming van GGD regio Utrecht niet toegestaan.

Hosting en bouw van de website.

WIND Internet; www.windinternet.nl.

E-mail verzonden door GGD regio Utrecht

GGDrU werkt met beveiligde Zorgmail voor het verzenden van mailberichten met vertrouwelijke informatie of vertrouwelijke bijlagen. Indien Zorgmail niet mogelijk is om te ontvangen voor de geadresseerde en er verstuurd wordt met de reguliere mail, dan ziet u onderstaande tekst onder de mail, die dan van toepassing is:

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en onrechtmatig. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u derhalve de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht uit uw bestanden te verwijderen.
GGD regio Utrecht (GGDrU) en haar bestuursorganen sluiten voorts iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen. Het bericht geldt bovendien niet als officieel besluit maar is informatief van aard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. U kunt geen rechten ontlenen aan toezeggingen van medewerkers die daartoe niet bevoegd zijn. GGDrU spant zich in te voorkomen dat zich virussen in de bijlage(n) bij het bericht bevinden. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op virussen. GGDrU sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade (aan uw computer of computersysteem) door virussen.